Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020r.