Kostrzewa Platinum Bio

Urządzenie jest przeznaczone do spalania peletu i owsa. Spalanie biomasy nie powoduje emisji szkodliwych gazów do atmosfery, w przeciwieństwie do spalania węgla, czy ropy naftowej. Poprzez wybór tego odnawialnego paliwa każdy może mieć swój udział w walce ze zmianami klimatycznymi.

Nowe urządzenie jest niemal bezobsługowe, sterowanie pracą zostało maksymalnie uproszczone, aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania.

Jest wykonany z materiałów wysokiej jakości i dodatkowo objęty 3 letnią gwarancją, co obniża koszty eksploatacyjne i zwiększa zaufanie do nowej technologii.

Metoda regulacji Fuzzy Logic II generacji oraz 2 częściowego menu ma wpływ na obniżenie ilości spalanego paliwa nawet o 30%, a także mniejszego zużycia podzespołów w stosunku do palników konkurencyjnych.Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Firma Kostrzewa wprowadza system Eko Dotacji na zakup produkowanych przez nią urządzeń. O przyznaniu Eko Dotacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń, o którą mogą starać się mieszkańcy wszystkich województw. Ufamy, że nowy produkt spotka się z entuzjastyczną reakcją klientów i przyczyni się do wzrostu liczby użytkowników instalacji na biomasę.

Główną zaletą palnika jest jego prosta obsługa (komunikaty są wyświetlane na dużym wyświetlaczu graficznym) polegająca na zasypywaniu głównego zbiornika paliwem oraz wciśnięciu przycisku START.

W ciągu kilku minut urządzenie automatycznie rozpali się i będzie dążyć do utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniach i ciepłej wody użytkowej.

3 letnia gwarancja na trwałość urządzenia ma za zadanie w okresie jego długoletniego użytkowania obniżyć koszty eksploatacji i serwisowania.

Elementy palnika są wykonane ze stali żaroodpornej, które wytrzymują temperaturę do 1150 C.

Zbiornik paliwa jest wykonany z blachy ocynkowanej – pokrycie blachy ocynkiem ogranicza powstawanie korozji zbiornika paliwa.

Jeżeli chcesz palić drewnem – w kotle c.o. z wentylatorem wystarczy ustawić w menu opcję drewno – palnik automatycznie zostanie wyłączony, a wentylator uruchomiony.

Jakimi urządzeniami może sterować automatyka palnika Platinum BIO?

  • pompą kotłową (podmieszania)
  • 1 – 10 obwodami grzewczymi (grzejniki lub ogrzewanie podłogowe) sterowanych pogodowo *
  • ciepłą wodą użytkową *
  • temperaturą pomieszczenia *

Przydatne funkcje automatyki Platinum BIO:

  • Nie musisz pamiętać kiedy wykonać roczny przegląd serwisowy – na wyświetlaczu pojawi się komunikat.
  • Statystki – funkcja umożliwia podgląd – np. minimalnej, maksymalnej, a także średniej mocy palnika. Zużycia minimalnego, maksymalnego oraz średniego paliwa. Parametry temperatur są przedstawiane w postaci cyfr i wykresów na dużym graficznym wyświetlaczu.
  • Jeżeli chcesz ogrzewać halę produkcyjną lub inny obiekt przemysłowy, który potrzebuje niestandardowych parametrów – możesz to zmienić w rozbudowanym trybie serwisowym.

Pracę palnika i komfort jego obsługi można porównać do pracy palnika olejowego.

* przy zamontowaniu unicontrolmix
** palnik można zamontować do każdego nowego lub używanego kotła na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. Nie ingerując w konstrukcję urządzenia. Montaż odbywa się za pomocą adaptera, który jest dostępny na zamówienie w firmie KOSTRZEWA Sp.j.
*** w zależności od obciążenia
****opcję należy uwzględnić w zamówieniu palnika